Sunday, March 10, 2019

WORK IN KOREA | 2nd Step : Kumuha ng TOPIK Exam

Source : http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik

Second step para makapagtrabaho kayo sa Korea as Factory Worker is to take the TOPIK Examination or Test in Proficiency in Korean. Kagaya ng Civil Service Exam, once a year lang din ito kaya maiging paghandaan agad ng maaga para siguradog makapasa.

Ang schedule ng exam ay nakadepende sa HRD Korea. Sila ang magbibigay ng schedule nito na sya din susundin ng POEA. This year, nakatakda ang examination sa April 13 to 14, 2019. Kaya sa mga nakapag-aral na, wag kalimutan magparehistro sa POEA para makakuha ng exam.

PBT - Paper Based Test
CBT - Computer Based Test

Hindi ko pa maintindihan kung para kanino ang PBT or ang CBT. Pero kaming kukuha pa lang first time ay paper based test daw.

(This post will be updated from time to time.)

No comments:

Post a Comment